Revisjon - Attestasjon - Rådgivning

Regnskap - Skatt - Avgift

SIDEN ER UNDER UTVIKLING

Revisor Team AS er stiftet 19. september 2018. Med virkning fra 1. januar 2020 fusjonerte selskapet med TOKA Revisjon AS.

Selskapet er et revisjons- og rådgivningsselskap med hovedkontor på Gol i Hallingdal og avdelingskontor på Bagn i Valdres med for tiden 6 ansatte.

Eiere er statsautorisert revisor/autorisert regnskapsfører Ole Gunnar Gaptjern (styreleder) og statsautorisert revisor/siviløkonom/autorisert regnskapsfører Stig Rune Framnes (daglig leder/styremedlem). Begge med mange års erfaring fra store aktører innen revisjon og rådgivning, samt erfaring innen økonomi og administrasjon fra så vel store som små selskaper.


Våre kjerneverdier

Tillit – Orden – Kvalitet – Ansvarlighet er våre kjerneverdier.

Vi leverer tjenester til fornuftige priser med fokus på nærhet til kundene og løpende oppfølging.


Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat

telefon: 479 79 252 - daglig leder Stig Rune Framnes

epost: post@revisorteam.com